Risicoverzekeringen in het hypotheekadvies

Om hier een goed advies over uit te kunnen brengen, moet ik als uw hypotheekadviseur de overtuiging hebben dat u ook bij calamiteiten zoals overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, de lasten van het hypothecair krediet kunt blijven dragen.

Daarmee komt het onderwerp ‘risicoverzekeringen’ in beeld.


Om tot een passend advies over risicoverzekeringen te komen moet de hypothecair planner of adviseur inzicht krijgen in het financiële risico dat u kunt en wilt lopen. Dit inzicht is o.a. te krijgen door informatie in te winnen over de (werkelijke) financiële positie van u in geval van werkloosheid, arbeidongeschiktheid en overlijden.

Vervolgens zal de terugval in uw inkomen berekend worden in voorbeeldsituaties.

Het advies over een risicoverzekering wordt door de hypothecair planner passend gemaakt door de verzekerde bedragen van de risicoverzekering aan te laten sluiten op deze inkomensterugval in de situatie dat u de wens heeft om een risicoverzekering af te sluiten.

Belangrijke andere zaken bij het onderwerp risicoverzekeringen en hypotheekadvies

1 Welke voorzieningen hebt u al?
2 Wat is het risico?
3 Welk risico kunt u lopen?
4 Wel risico wilt u lopen?

Na de inventarisatie welke voorzieningen er al zijn, worden altijd een aantal scenario’s doorgerekend. Hierbij wordt ook met u besproken wat er met al bestaande voorzieningen moet gebeuren en hoe de adviseur die mee kan nemen in de berekeningen.

Vervolgens zal de hypotheekadviseur voor u toetsen onder welke verzekerde condities de lasten op dat moment nog betaalbaar zijn volgens de GHF-norm.

Zo weet u dat u een zekere en passende hypotheekoplossing geadviseerd krijgt!


Wilt u een vrijblijvende kennismaking? Gebruik het Contactformulier

lees ook eens leidraad AFM risicoverzekeringen