Rentevastperiode in het hypotheekadvies

Om een advies te kunnen geven over de rentevastperiode is de hypotheekadviseur verplicht na te gaan in welke mate u de risico’s van een rentestijging wilt en kunt lopen.

Bij een korte rentevastperiode krijgt u sneller met het risico van een rentestijging te maken dan bij een lange rentevastperiode.

Het is mogelijk dat u het risico op rentestijging wenst te lopen, maar dat u dit financieel niet kunt dragen, omdat u over onvoldoende financiële middelen beschikt om bij een rentestijging uw woonlasten te kunnen blijven betalen.

Vaststellen rente en renterisico in uw situatie

Een consument kan met het oog op de lage rentetarieven een voorkeur hebben voor een variabele rente. Het is goed dat de hypotheekadviseur in dit geval rekening houdt met deze wens maar het is wél van groot belang dat daarbij ook onderzocht wordt of u het risico op rentestijging financieel kunt dragen!

Basisvragen die minimaal beantwoord en onderbouwd moeten worden:

Wilt u het risico van een rentestijging lopen?
Kunt u het risico van een rentestijging lopen?

lees ook eens leidraad AFM rentevaste periode