Eisen geldverstrekker in het hypotheekadvies

Bij het aangaan van een hypotheek, is het hypotheekbedrag in veel gevallen hoger dan de waarde van de gekochte woning. Dit hangt samen met het feit dat de kosten van de aankoop vaak meegefinancierd worden in de hypotheek. Dit betekent dat ook de geldverstrekker risico loopt indien uw inkomenssituatie (ingrijpend) mocht veranderen. Dan komen de eisen van de geldverstrekker om de hoek kijken.

Mocht u - in het ergste geval - de hypotheeklasten niet meer kunnen voldoen, dan heeft de geldverstrekker het recht uw woning te verkopen. Indien de verkoopwaarde lager ligt dan het hypotheekbedrag, kan dit zeer nadelig uitpakken voor de geldverstrekker.

Aangezien een dergelijk scenario zich voor zou kunnen doen in het geval van overlijden, eisen de meeste geldverstrekkers dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit.

Overlijdensrisicoverzekering in Box 1

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering zal rechtstreeks worden gebruikt ter aflossing van het verzekerde deel van de hypotheekschuld. De overlijdensrisicoverzekering is dan verpand aan de geldgever.

Overlijdensrisicoverzekering in Box 3

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt gedaan aan de begunstigde, zoals deze is beschreven op het polisblad van de verzekering.

Erfbelasting

1. Getrouwd in gemeenschap van goederen?

Dan valt de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering onder het successierecht. Het successierecht kent een vrijstelling die jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor 2012 geldt een vrijstelling van € 603.600.

1a. Partnerverklaring

Bij de partnerverklaring ontvangt de langstlevende de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering. Hiermee wordt direct verplicht de hypotheekschuld (gedeeltelijk) afgelost. Het grootste verschil met de verpande overlijdensrisicoverzekering ligt in het feit dat de woning nu niet vrij van hypotheek (of met een lagere hypotheek) in de nalatenschap valt. Voor de langstlevende partner betekent dit dat de samenstelling van de nalatenschap er anders uitziet en dat eventuele kinderen aanspraak kunnen maken op een lagere nalatenschap dan wanneer de partnerverklaring niet zou zijn ingevuld.

TIP:
Raadpleeg uw notaris om te bekijken of een partnerverklaring zinvol kan zijn in uw situatie.


2. Getrouwd op huwelijkse voorwaarden of woont u samen?

Als een ander dan de verzekerde (de begunstigde) de premie heeft betaald voor de risicoverzekering, is een uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering vrij van successierecht. Je kunt dit laten aantekenen op de polis ('polisredactie'), je geeft dan aan dat er kruislingse premiebetaling plaats moet vinden (‘premiesplitsing '). De risicoverzekeraar draagt zorg voor een juiste verwerking van de gegevens op de overlijdensrisicopolis.

TIP
Als jij de verzekerde bent, en je partner de begunstigde, laat dan je partner de premies betalen. Dit heet kruislings opmaken. Laat dit vastleggen in de polis. En zorg dat de samanelevingsovereenkomst of de huwelijkse voorwaarden dit onderschrijven. Je partner hoeft dan over een uitkering van een overlijdensrisicoverzekering geen belasting (successierecht) te betalen. Dit geldt ook andersom natuurlijk.

Van welke rekening je de premies betaalt, doet niet ter zake. Dit kan gewoon een gezamenlijke rekening zijn.