Zijn alle hypotheekadvieskosten aftrekbaar?

De advieskosten en bemiddelingskosten bij het afsluiten van een hypotheek zijn volgens de wet aftrekbaar. Meestal gaat het dan om de afsluitprovisie. Het kan ook zo zijn dat u een losse factuur bemiddelingskosten ontvangt en geen afsluitprovisie betaalt.

In 2007 is goedgekeurd dat deze kosten voor hypotheekadvies ook aftrekbaar zijn, mits de hypotheek ook daadwerkelijk wordt afgesloten én alleen voorzover de adviezen betrekking hebben op die hypotheeklening. Hierop is later de nuance gekomen dat er 'intentie tot afsluiten' moet zijn geweest.

Dus hebt u hypotheekadvies gehad en wilde u de hypotheek afsluiten maar ging dat om een reden niet door, dan zijn de advieskosten toch aftrekbaar.

Uit de eerste 2 alinea's is verder op te maken dat advieskosten en/of bemiddelingskosten voor een 'losse' verzekering (pensioenverzekering, overlijdensrisicoverzekering, woonlastenverzekering) die geen onlosmakelijk verband heeft met de hypotheek, niet fiscaal aftrekbaar is.

Is er BTW van toepassing op hypotheekadvieskosten en bemiddelingskosten?

Deze vraag kent diverse antwoorden. Of bemiddelingskosten of hypotheekadvies kosten onderhavig zijn aan BTW, hangt af van de omstandigheden.

Basisregeling bemiddelingskosten en BTW

Vrijgesteld van BTW zijn die werkzaamheden, die onder het begrip 'advieskosten van verzekering of hypotheek' kunnen worden gevat. Aangevuld met bemiddelingskosten voor daaruit voortkomende reguliere werkzaamheden. Denk hierbij aan daadwerkelijke kosten voor het administratieve werk of de intentie hebben tot het overgaan in bemiddelen van hypotheken, schadeverzekeringen en levensverzekeringen.

Bemiddelingskosten bij hypotheekadvies én afsluiten hypotheek: vrij van BTW

U ontvangt een factuur voor het hypotheekadvies, de hypotheek wordt afgesloten bij deze hypotheekadviseur, de hypotheekadviseur stuurt factuur inclusief bemiddelingskosten, géén BTW toevoeging op de eindnota.

Bemiddelingskosten bij hypotheekadvies en niet afsluiten hypotheek bij bemiddelaar: vrij van BTW

U hebt hypotheekadvies gekregen, de hypotheek wordt niet bij déze hypotheekadviseur afgesloten maar bij een andere adviseur, eerste hypotheekadviseur stuurt factuur voor gegeven hypotheekadvies, fiscus vindt dan dat de intentie er was om tot bemiddeling te komen, regime basisregel mag worden gevolgd, géén BTW toevoeging op de nota.

Bemiddelingskosten die slechts als advieskosten zijn aan te merken: niet vrij van BTW

Hypotheekadviseur geeft hypotheekadvies, er is geen behoefte aan bemiddeling (tot stand komen nieuwe hypotheek), hypotheekadviseur stuurt adviesnota, geen recht op vrijstelling BTW op de nota.

Aftrek bemiddelingskosten en advieskosten gemaximeerd

Bestaan de advieskosten en/of bemiddelingskosten uit afsluitprovisie, dan is de maximale aftrekbaarheid van deze hypotheek bemiddelingskosten gesteld op 3.630 per transactie of maximaal 1,5% van de hypotheeksom. (In 2013 wordt alleen nog provisievrij gewerkt in Nederland!)

Als u meer afsluitprovisie betaalde, kunt u van het meerdere het deel dat betrekking heeft op 2012 aftrekken in 2012. Het overgebleven deel kunt u vanaf 2013 tijdens de looptijd van de lening jaarlijks in gelijke delen aftrekken.

Bestaan de kosten enkel uit hypotheekadvieskosten en kosten voor bemiddeling (dus geen afsluitprovisie), dan is de maximale aftrek van deze kosten het volledige bedrag van deze kosten. Dit mits de belastingplichtige op verzoek van de fiscus volledig aannemelijk kan maken dat de factuur advieskosten redelijk is en betrekking heeft op een Eigen Woning Schuld.

U kunt uiteraard altijd op voorhand contact opnemen met u belastinginspecteur. Bovenstaande tekst is opgemaakt met de kennis ten tijd van publicatie en kan gewijzigd zijn. U kunt ook surfen naar www.belastingdienst.nl.