Hypotheekadvies Ermelo: welke stappen worden doorlopen?

Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. Daarbij is een goed advies van groot belang.

De wetgever vindt goede advisering over hypothecaire geldleningen ook belangrijk en heeft daarom eisen gesteld aan de kwaliteit van dit advies. Deze eisen zijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (WfT).


Hieronder zie je de minimale stappen die doorlopen worden bij hypotheekadvies. Niets wordt dus overgeslagen wat van belang kan zijn bij hypotheekadvies:

Onderwerpen die ten minste aan bod komen tijdens het adviesproces zijn:

Woonlastenbepaling
Vermogensopbouw in uw hypotheekplan
Rentevastperiode in uw hypotheekplan
Risicoverzekeringen in uw hypotheekplan
Inkomensrisico bij werkloosheid
Inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid
Fiscaliteit in uw hypotheekplan
Eisen geldverstrekker in het hypotheekadvies

Afwijken van gegeven advies
Het kan voorkomen dat ik je een advies geef voor een bepaald product waar je je niet in kunt vinden. Je vindt het product bijvoorbeeld te duur of onnodig en wilt dit (dus) niet afsluiten.

Wanneer je het door mij gegeven advies niet wilt opvolgen of daarvan wenst af te wijken, wijs ik altijd duidelijk en expliciet op de mogelijke consequenties die dit kan hebben. Zelfs kan ik het dossier stoppen als ik de keuzes onverantwoord vind.

Tot slot
Bij de opvolging van het advies een hypothecair krediet af te sluiten, ga je voor lange(re) tijd een financiële verplichting aan. Wettelijk zijn zowel de aanbieder als de adviseur verplicht om zelfstandig te beoordelen of het hypothecair krediet dat je wilt aangaan verantwoord is. De adviseur moet zijn advies zo opbouwen dat de geadviseerde hypotheek voor jou betaalbaar is en blijft.

Ik zal mij dus niet laden leiden door ‘wat van de bank mag of kan’ of ‘wat jij wilt’ maar zal altijd objectief (be)oordelen en rekenen naar jouw specifieke situatie. Zo weet je dat je een zekere en passende hypotheekoplossing geadviseerd krijgt!

Wil je een vrijblijvende kennismaking? Gebruik het Contactformulier of bel 0577 - 408 000

lees ook eens leidraad AFM hypotheekadvies