Bedrijfsgegevens en privacy beleid

HypotheekadviesErmelo.nl is een handelsnaam van Financieel Adviescentrum Nederland.

Onze bedrijfsgegevens zijn:

Financieel Adviescentrum Nederland bv (FACN)

postadres
Postbus 10363
7301 GJ Apeldoorn

kantooradres
Uddelerveen 94
3888 MN UDDEL

TEL: 0577 - 408 000

Mail: info@facn.nl

Leest u ook privacyverklaring 2018 (AVG).

U kunt onze dienstenwijzers downloaden.

Financieel Adviescentrum Nederland (FACN) is aangesloten bij:

Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12015897
www.afm.nl

Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 08150486
www.kvk.nl

College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1402508
www.cbpweb.nl

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID) onder nummer 300.010764
www.kifid.nl


Privacy informatie

Uw gegevens zijn bij ons in goede handen en uw privacy is gegarandeerd. Indien u via deze site persoonlijke danwel bedrijfsmatige gegevens achterlaat bij de vraag om informatie en/of een verzoek om contact, dan worden deze gegevens door ons uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn afgestaan.

Nimmer worden door ons gegevens van bezoekers van onze site(s) afgestaan aan derden, behoudens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn. Bezoekers die contact informatie (bv. een e-mail adres) achterlaten kunnen in de toekomst ook in beperkte mate ongevraagd van informatie worden voorzien (bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief). Hierbij heeft de ontvanger de mogelijkheid zich uit het bestand te laten verwijderen om verdere toezendingen te voorkomen.


Copyright

De inhoud van deze site mag alleen voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud en/of delen van de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen en op enigerlei wijze te verspreiden en/of beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de concepteigenaren.